تاریخچه ماساژ در جهان (اولین قومی که ماساژ را کشف کرد!)

تا بحال برایتان سوال شده که این ماساژی که برای آرامش ما فوق العاده است، از چه زمانی و توسط مردم چه منطقه ای کشف شده؟!  در این بخش قصد داریم شما را با تاریخچه ماساژ آشنا می کنیم.  مقدمه ای برای بررسی تاریخچه ماساژ: ماساژ را همه دوست داریم…