مرور رده

پسوریازیس 🔥

مقاله پیش رو مربوط به بیماری پسوریازیس است که در 4بخش تقدیم به خوانندگان گرامی می شود. در بخش اول به واژه شناسی، تعریف، تاریخچه، فراگیری، مکانیزم، علائم و تشخیص این بیماری پرداخته میشود.

در بخش دوم، انواع پسوریازیس، مکانهای درگیر، علل و عوامل بروز این بیماری و محرک های تشدید آن بحث و بررسی میگردد.

در بخش سوم، این بیماری را از نگاه پزشکی معاصر مطالعه میکنیم و نهایتا در بخش چهارم، دیدگاه طب سنتی را در مورد بیماری پسوریازیس بیان می کنیم. انشاءا…