مرور برچسب

انواع حجامت

بررسی انواع حجامت ها، فواید و مضرات آن (قسمت سوم)

در دو قسمت قبلی به مباحث حجامت از منظر تاریخی و جایگاه آن به عنوان یک راهکار پیشگیری و درمانی کهن از منظر علم طب و احادیث، پرداخته شد. در بخش پایانی به انواع حجامت و فواید و مضرات اشاره می شود. امید که مقبول طبع افتد. انواع حجامت در کشور…