مرور برچسب

رحم زن

بخش پنجم : ادامه درمان کثرت خون ریزی در دوران قاعدگی

صوت خانم دکتر صفایی : انواع مزاج های رحم: مزاج سرد رحم مزاج گرم و خشک (مزاج صفراوی) مزاج سوداوی مزاج رطوبی از علت های کثرت خون قاعدگی هم می توان به زخم های رحم، آسیب های ناشی از زایمان و شقاق رحم اشاره کرد که به مرور…

بخش چهارم : انواع مزاج های رحم و ارتباط آن ها با خون ریزی رحمی

فایل صوتی پزشک در مورد مزاج های رحم ( خانم دکتر صفایی ) به بخش سوم سلسله مقالات درمان خون ریزی قاعدگی خوش آمادید. مزاج های سوداوی رحم: رحم یک ارگان تابع بدن است؛ از این رو در این مزاج علائم فرد سوداوی در شخص دیده می شود. علائم:…