مرور برچسب

رحم

بخش ششم : درمان خون ریزی ناشی از مزاج گرم و خشک (مزاج صفراوی) در طب سنتی

صوت خانم دکتر صفایی برای این بخش ششم از درمان خون ریزی قاعدگی : آب بارهنگ، کتیرا، چهارتخم، صمغ عربی و آب انار جوشیده غلظت خون را بالا برده و ریزش خون را کاهش می دهند. گیاهان و مشتقات ناشی از آن ها نیز به روند جلوگیری از خون ریزی کمک می…

بخش پنجم : ادامه درمان کثرت خون ریزی در دوران قاعدگی

صوت خانم دکتر صفایی : انواع مزاج های رحم: مزاج سرد رحم مزاج گرم و خشک (مزاج صفراوی) مزاج سوداوی مزاج رطوبی از علت های کثرت خون قاعدگی هم می توان به زخم های رحم، آسیب های ناشی از زایمان و شقاق رحم اشاره کرد که به مرور…

بخش چهارم : انواع مزاج های رحم و ارتباط آن ها با خون ریزی رحمی

فایل صوتی پزشک در مورد مزاج های رحم ( خانم دکتر صفایی ) به بخش سوم سلسله مقالات درمان خون ریزی قاعدگی خوش آمادید. مزاج های سوداوی رحم: رحم یک ارگان تابع بدن است؛ از این رو در این مزاج علائم فرد سوداوی در شخص دیده می شود. علائم:…

بخش سوم : علل خون ریزی های بیش از حد رحمی

فایل صوتی پزشک ( خانم دکتر صفایی ): سوء مزاج های رحمی باعث آسیب عروق رحم و حاکم شدن مزاج نامطلوب در بافت رحم می شود. مزاج های رحمی تابع مزاج بدن افراد هستند و باعث ایجاد خون ریزی های شدید می شوند. به مرور زمان در اثر این مزاج ها ممکن است…